Whale Coasto Man


בראשית התמיינו התאים

בראשית התמיינו התאים

גוף האדם הוא מכונה משומנת שבנויה ופועלת בתחכום רב. הגוף מורכב מעצמות, שרירים, איברים פנימיים ועוד אלמנטים, אולם ממה עשויים כל אלו? המרכיב הבסיסי של כל דבר בגוף האדם הוא התאים. ישנם תאים רבים בגוף האדם, כל קבוצה יוצרת איבר מסויים, לכל תא יש תפקיד ברור וכך הכל מתנהל כסדרו. יחידת הבסיס של הגוף היא התא מכילה גרעין ובו שמור ה-D.N.A, שהוא אבן היסוד למה שאנחנו ומי שאנחנו. בנוסף לכך, בתא שמור מידע אודות הפקיד שהוא אמור למלא. בעת היות העובר ברחם, מתפתחים התאים בתחילה מהזיגוטה, הביצית שהופרתה על ידי הזרע. בהתחלה מדובר בשכפול תאים מבחינה מספרית, אולם אט אט מתחילים תאים מסוימים לעבור תהליך שנקרא התמיינות. התמיינות התאים למעשה מטביעה על כל אחד ואחד מהם חותם כך שהתא יידע מיהו, מהו ומה תפקידו בתוך הגוף.  

לכל תא יש ייעוד

התמיינות התאים הכרחית בכדי שהעובר יתפתח כהלכה ושכל האיברים ייווצרו באופן תקין. כפי שנאמר לעיל, לאחר ההתמיינות כל תא מקבל ייעוד. לפני שהתאים מתמיינים, הם מכונים תאי גזע. אלו הם תאים שיכולים להפוך לכל תא שהוא, ולפיכך יכולים להיות אבן יסוד לכל חלק בגוף, שהרי רק לאחר ההתמיינות התאים מקבלים את המידע על תפקידם. כאשר כל האיברים התפתחו בגוף העובר, לאחר תשעה חודשים הוא יכול לצאת לאוויר העולם כתינוק בריא. הבריאות שלנו תלויה בחלק נכבד גם בהרכב התאים שלנו, קרי בגנטיקה וגם מגורמים סביבתיים כמובן. כאשר חלק בגוף לא מתפתח כהלכה רוב הסיכויים הם שהתינוק יסבול ממחלה כלשהי או פגם גופני שישפיעו על אורח חייו. פגיעות בלתי צפויות כמו תאונות  דרכים או תאונות עבודה גם כן משנות את החיים מקצה לקצה. לאחרונה החלו חוקרים ורופאים לעסוק במחקר של תאי גזע כדרך להצלת אנשים שחייהם אינם חיים כתוצאה מפגיעה מולדת או אחרת והם נדרשים לשהות במסגרת פנימייה טיפולית לצורך קבלת עזרה. דם טבורי הוא המקור לאותם תאי גזע עליהם מבוצעים מחקרים שיכולים להציל אנשים רבים מחוליים קשים. למרות שהמחקר עדיין בחיתוליו, יש הרבה הישגים בתחום והוכחות בשטח.  

פרטים באתר ramat-hadassah.org.il